PŘINÁŠÍME VÁM KRÁSNĚ NAPSANÝ ETICKÝ KODEX, KTERÝ BY MĚL BÝT SAMOZŘEJMOSTÍ PRO KAŽDÉHO CHOVATELE. DĚKUJI PANÍ NATÁLII BEZVODOVÉ ZA ZAPŮJČENÍ TOHOTO ČLÁNKU.

Slibuji, že:


•budu vždy blaho svých psů a plemene upřednostňovat před svými osobními zájmy a ambicemi a nikdy jich nezneužiji za účelem pouhého obohacování se na úkor jejich psychického stavu, zdravotní kondice a životních potřeb

•budu udržovat vysokou úroveň hygieny svého chovu stejně jako celkové péče o něj, starat se řádně o zdraví svých psů a budu dodržovat veškerá daná klubová pravidla a řády

•budu se snažit o co nejvyšší úroveň svého chovu a vystupovat v souladu s principy, na jejichž základech byl založen chovatelský klub

•zajistím starým nebo nemocným psů ve svém chovatelském zařízení důstojné stáří, teplo, klid a potřebnou veterinární péči; nikdy nedopustím utracení zdravého jedince, ať již starého nebo nevhodného do chovu

•budu si pořizovat jen takové množství psů, abych jim byl schopen poskytnout kvalitní stravu v potřebném množství, řádnou veterinární péči, dostatek každodenní individuální péče tak, aby tito nestrádali psychicky ani fyzicky; zajistím, aby se zvířata vzájemně nenapadala a nezpůsobovala si zranění

•zjistím-li, že se některé z mnou odchovaných zvířat dostalo do svízelné situace, bylo majitelem odloženo do útulku nebo jinak strádá, vynasnažím se maximálním vynaložením  všech sil takto strádajícímu jedinci pomoci zajištěním nového domova

•nedopustím se nepodloženého nebo lživého vyjadřování se o klubu, jeho členech, jejich psech či chovatelských stanicích

•v rámci svých možností budu napomáhat lidem k bližšímu poznání plemene a jeho standardu

•budu pomáhat a radit začátečníkům s výchovou, výcvikem, chovem, výstavami a celkovou péčí o psa

•jako chovatel se zavazuji, že se budu snažit, aby cílem mého chovatelského úsilí bylo zvýšení kvality plemene v souladu se standardem a využitím

•vždy odmítnu krýt svým psem fenu bez průkazu původu stejně jako jakoukoli jinou fenu, kterou shledám ve špatném fyzickém stavu, psychicky nevyrovnanou nebo nesoucí mě známé vážné genetické vady; stejně tak nebudu krýt svoji fenu psem se stejnými vadami, jak je uvedeno výše

•nevyužiji k chovu svého psa či fenu, nesoucí viditelné či mě známé skryté genetické vady či defekty ani takové jedince, o nichž je mi známo, že by mohli mít jakýkoli nepříznivý genetický vliv na plemeno jako celek

•budu-li vědět, že zdraví nebo exteriér štěněte či dospělého psa, které prodávám, jsou takové, že v případě jejich využití v chovu mohou plemeni uškodit, udělám vše pro to, abych zabránil jejich dalšímu využití v chovu

•budu nabízet štěňata na prodej čestně, nikdy nebudu zavádět kupujícího mylnými informacemi nebo se uchylovat ke lži; nebudu se lživě vyjadřovat o jiných chovatelích a jejich vrzích, očerňovat je či pomlouvat

•zavazuji se předávat štěňata novým majitelům ve výborném zdravotním stavu, řádně označená, očkovaná a odčervená

•při prodeji štěňat sepíši s nabyvatelem štěněte řádnou písemnou smlouvu ve dvou vyhotoveních, jejíž součástí budou i ustanovení o zárukách a jiné podmínky, na kterých se obě strany dohodly a které stvrdily svými podpisy

•nikdy neprodám ani nedaruji štěňata či dospělé psy překupníkům ani osobám zabývajícím se obchodem se psy, neetickým chovatelům, množitelům ani jiným osobám, u nichž pojmu podezření, že nejsou schopny či ochotny zabezpečit štěněti nebo dospělému psu řádnou péči a lásku

AUTOR: NATÁLIE BEZVODOVÁ, www.euphoric.cz