Jak se připravit na delší cestu ?

Dlouhé cestování může být pro psa velmi náročné. Záleží ovšem na jeho povaze, na dopravním prostředku, na délce cesty i na počasí. Vždy je třeba se na delší cestu připravit. Pejska před cestou vyvenčete, zkontrolujte, zda máte dostatek pitné vody a misku, ze které ji budete svému miláčkovi během přestávek nabízet. Před jízdou není vhodné psa krmit. Pokud však jedete mimo domov na delší dobu, je vhodné vzít s sebou stravu na kterou je pes zvyklý, aby nedošlo při náhlé změně k zažívacích potížím. V průběhu jízdy se zastavte každé 2 – 3 hodiny, aby se pes mohl proběhnout, vykonat potřebu, uklidnit a napít se. Pes by neměl cestovat na přední sedačce. Vyhraďte pejskovi místo buď na zadní sedačce, nebo nejlépe v zadním prostoru odděleném mříží, která mu zabrání přeskočit do prostoru cestujících, ev. ve fixované přepravce s neklouzavým dnem. Toto je nejbezpečnější způsob přepravy, který navíc v případě prudkého zabrždění nebo nehody zabrání vymrštění psa do prostoru. Někteří psi jsou při cestování autem neklidní, štěkají, poskakují nebo neustále mění místo, což je nebezpečné pro zvíře i pro cestující. Řešení takového chování je problematické, ale ne nemožné. Poraďte se u svého veterináře, dle konkrétní situace. Rád Vám jistě poradí, jaké léky podat Vašemu miláčkovi, pokud trpí při jízdě nevolností. Za horkého počasí je nutné zabezpečte dobré odvětrávání auta. Pes by se při jízdě neměl vyklánět z okna. Při teplém počasí nenechávejte psa samotného v zavřeném autě. V horkém létě může dosáhnout teplota uvnitř auta až 65 °C během pouhých 15 minut. V takovém prostředí se zvíře snadno přehřeje, což může vést i k jeho smrti. Z mnoha důvodů tedy zvažte, zda Váš miláček nevydrží raději u příbuzných. Je-li pes však tak fixovaný na svého pána, že stres z odloučení je větší, něž riziko z cesty, pak jej vezměte raději s sebou.

 

Co je třeba vědět před cestou do zahraničí ?

Od 3. července 2004 došlo v souvislostí se vstupem naší republiky do EU ke změnám podmínek při cestování s domácími zvířaty (psi, kočky a fretky).  Při každém vycestování si ověřte u SVS ČR, jaké podmínky ke vstupu mají jednotlivé státy, protože i mezi zeměmi EU existují rozdíly v požadavcích.

Při vycestování je nutné, aby zvířata měla tetování nebo byla označena mikročipem. Pokud mikročip zvířete nevyhovuje daným normám ISO, musí majitel v době kontroly poskytnout vlastní čtecí zařízení. Při vycestování musí mít majitel, nebo osoba která za zvíře zodpovídá, u sebe Pas pro malá zvířata, kde musí být zapsáno toto číslo tetování, nebo číslo mikročipu. Další podmínkou je platná vakcinace proti vzteklině. Zvířata musí být očkována od 3 měsíců věku. Platné je pouze pokud není zvíře očkováno dříve jak před rokem a později než 21 dnů před cestou. Mláďata mladší 3 měsíců mohou cestovat, pokud mají vlastní pas a od narození byla na jednom místě, aniž přišla do styku s divoce žijícími zvířaty, nebo jsou převážena společně s matkou, na které jsou závislá.

Zvláštnosti některých evropských států

POZOR!!! Legislativní pokyny se neustále mění v souvislosti s momentální situací ve světě ( nemoc šílených krav, ptačí chřipka apod.) Je tedy na majitelích, aby si před cestou informace ověřili na příslušných úřadech.

Velká Británie, Irsko a Švédsko

Uznávají pouze označení mikročipem. Požadují při vstupu serologické vyšetření protilátek proti vzteklině. To je možné provést nejdříve 30 dní po očkování proti vzteklině pouze ve schválené laboratoři (v ČR SVÚ Praha). Vyšetření stojí cca 1300,-Kč. Platnost tohoto vyšetření je omezena na 3 měsíce.

Velká Británie a Irsko

Tyto země navíc vyžadují ošetření proti echinokokóze potvrzené v pase. Echinokokóza je onemocnění způsobené tasemnicí. Pokud dojde k nakažení člověka, může mít i smrtelný průběh. Ošetření zvířat spočívá v podání odčervovacích tablet 24 – 48 hodin před vstupem do země. Dále je nutné mít v pase potvrzeno i ošetření zvířat proti klíšťatům v době 24 – 48 hodin před vstupem do země. Antiparazitární obojky se neuznávají, je tedy nutné aplikovat buď spray, nebo spot (kapka mezi lopatky). Štěňata a koťata mladší 3 měsíců smí do těchto zemí cestovat pouze po udělení výjimky.
Státy mimo EU

Majitel musí splnit podmínky stanovené konkrétní třetí zemí při cestě tam. Pro návrat zpět na území EU pak podle toho, z které země se vrací. Z některých stačí platná vakcinace, pas a identifikace zvířete. Seznam těchto zemí je uveden na stránkách SVS ČR (např. Chorvatsko, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland atd.). Při návratu z třetích zemích, které nejsou v tomto seznamu uvedeny, se musí chovatel prokázat serologickým vyšetřením zvířete na vzteklinu. Toto vyšetření musí provedeno alespoň 30 dní po očkování a maximálně 3 měsíce před vycestováním do třetí země.


 

Psi v mezinárodní přepravě vlakem

 

Pokud jste se rozhodli cestovat vlakem, měli byste vědět pár informací ohledně přepravy z České republiky.

Psi až do velikosti kočky domácí, jsou přepravováni zdarma, pokud se nacházejí v klecích, bednách, koších nebo jiných vhodných schránkách, které vylučují poškození nebo znečištění vozu a zavazadel. Tyto obaly musí být umístěny na klíně nebo v prostoru pro příruční zavazadlo.

Větší psi

Větší psi a psi, kteří nejsou umístěni do výše zmíněných schrán, např. klec pro psa, musí být opatřeni náhubkem a musí být na vodítku. Pro tyto psy se vydává samostatný jízdní doklad. Vybírá se polovina mezinárodního jízdného 2. vozové třídy, a to bez ohledu na použitou vozovou třídu. Psy a ostatní malá domácí zvířata (kromě vodících psů) není možno přepravovat do a z Norska, Velké Británie, Severního Irska a Republiky Irsko. Při přepravě do Švédska (SJ) platí řada omezení (nutnost karantény, vakcinace atp.), ve vnitrostátní přepravě po Švédsku je nutná rezervace do oddílu s povolenou přepravou zvířat. Informujte se přímo u švédských železnic(SJ).

Nebezpečná a nemocná domácí zvířata, včetně psů nelze přepravovat a vyloučí se z přepravy.

Lůžkové a lehátkové vozy

V lůžkovém nebo lehátkovém oddílu smí být přepravován pes, a to za předpokladu, že má cestující zakoupen samostatný oddíl (musí mít pro všechna místa v oddíle jízdní doklady a rezervace). Pro psy musí být navíc zakoupen jízdní doklad. Přeprava jiných zvířat, nežli je kočka nebo pes, nejsou povoleny. Ve vnitrostátní přepravě v lehátkových vozech v Itálii (FS Trenitalia) a ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě v lůžkových a lehátkových vozech ve Švédsku (SJ) je přeprava zvířat zcela vyloučena. Existuje celá řada omezení také ve Finsku, Velké Británii, Irsku a Norsku. . Informujte se prosím u příslušných dopravců.

Noční vlaky CNL (City Night Line)

Pro noční vlaky CNL (např. Praha – Amsterdam, Praha – Zürich ve vlacích kategorie EN) platí zvláštní podmínky. Přeprava zvířat v nočních vlacích CNL není možná ve velkoprostorových i oddílových vozech s místy na sezení. Zvířata je možno přepravovat pouze v lůžkovém nebo lehátkovém voze, a to pouze pokud má cestující zakoupen celý oddíl. Ve vlaku se platí paušální poplatek ve výši 30 EUR.

Restaurační vozy a bistrovozy

Přeprava zvířat v restauračních vozech a v bistrovozech není (kromě vodících psů) povolena.

Přeprava vodících psů nevidomého

Ve funkci průvodce nevidomého lze přepravovat vodícího psa, a to v 1. i 2. vozové třídě bezplatně za následujících podmínek: •jízdenky se vydávají na základě předložení průkazu ZTP/P vydaného v ČR z titulu zrakového postižení (označen piktogramem nevidomého), přičemž nárok na bezplatnou přepravu slepeckého psa prokazují nevidomí cestující také při kontrole jízdních dokladů ve vlaku •tyto jízdenky se zásadně vydávají jako zpáteční •bezplatná přeprava se neuzná, cestuje-li nevidomý na některou se síťových jízdenek (např. Inter Rail) a u vlaků s globálními cenami •bezplatná přeprava se uskutečňuje mezi následujícími železnicemi: SNCB/NMBS (Belgie), BDZ (Bulharsko), ČD (Česká republika), ŽCG (Černá Hora),DSB (Dánsko), SNCF (Francie), HZ (Chorvatsko), TRENITALIA (Itálie), CIE (Irsko), CFL (Lucembursko), MAV/GYSEV (Maďarsko), CFARYM (Makedonie), DB (Německo), NS (Nizozemí), PKP (Polsko), ÖBB (Rakousko), CFR (Rumunsko), CH (Řecko), NIR (Irsko), CP (Portugalsko), OSE (Řecko), ZSSK (Slovensko), SŽ (Slovinsko), ŽS (Srbsko), RENFE (Španělsko), SBB/CFF (Švýcarsko)


 

Psi v mezinárodní letadlové přepravě

 

Cestování se psem letadlem je pro psa každopádně stresovou záležitostí. Přeprava psa letadlem musí být konzultována s aeroliniemi i veterinářem. Obecně platí, že pes může být přepravován letadlem do těch zemí, kam mu to dovolují předpisy dané země a za podmínek určených danou zemí. Konkrétní informace naleznete na stránkách Státní veterinární správy – www.svscr.cz

Přeprava psa může být aeroliniemi odmítnuta vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu psa nebo nákazové situaci v zemi původu.

– Majitel (cestující) musí rezervovat přepravu zvířete.

– Někdy je účtován poplatek za přepravu zvířete v kabině pro cestující

– Ve většině případů je zvíře přepravováno z zavazadlovém prostoru letadla

– Pes musí být umístěn v dostatečně velké a pevné schráně s nepropustným dnem

– V rámci EU platný pas (potvrzení o vakcinaci a označení psa čipem)

– Slepecký pes může být přepravován v kabině letadla zdarma a bez schrány

Cestování se psem konzultujte s aeroliniemi.