Ocenění, zadávaná na výstavách psů, se liší podle typu výstavy. Samozřejmě některé tituly jsou společné pro více druhů výstav a také “základní” známky jsou stejné pro všechny výstavy.

Nejdříve tedy uvádím známky. V přehledu uvádím známku, v závorce zkratku a také barvu stužky, kterou pes za tu kterou známku získává.

– velmi nadějný (VN) – žlutá stužka
– nadějný (N) – bílá stužka
– výborný (V) – modrá stužka
– velmi dobrý (VD) – červená stužka
– dobrý (D) – zelená stužka
– dostatečný (dost.) – fialová stužka
nedostatečný

Vystavovaní psi jsou rozdělení do tříd. Již na přihlášce je nutno uvést, do které třídy svého psa hlásíte, jinak je zařazen podle uvážení vystavovatele, což ale pro vás nemusí být vždy výhodné. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle věku a případných titulů, které již pes za svou kariéru získal.

 – tř. štěňat – 4-6 měsíců
 – tř. dorostu – 6-9 měsíců
 – tř. mladých – 9-18 měsíců
 – mezitřída – 15-24 měsíců
 – tř. otevřená – od 15 měsíců bez omezení
tř. pracovní – od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen – služebních, loveckých…)
tř. vítězů – od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách)
tř. šampionů – od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem
tř. veteránů – od 8 let neomezeně
(Pouze u německých ovčáků se rozdělení tříd mírně liší.)

Výstavní tituly zadávané přímo ve výstavním kruhu
Vítěz třídy

zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu ( ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů a šampiónů CAC)

Nejhezčí veterán

pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů

Oblastní vítěz

zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Krajský vítěz

zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Klubový vítěz

podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci, psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Vítěz speciální výstavy

zadává se nejlepšímu jedinci ? psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Národní vítěz- NV

zadává se nejlepšímu jedinci, psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů ( Pozor ! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích !)

Vítěz plemene- BOB (BEST OF BREED)
nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, CAC , výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen . Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, CAC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz , postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů .
Čekatelství

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství šampionátu mladýchmůže být zadáno výbornému 1- psovi i feně .- ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství českého šampionátu krásymůže být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC– ( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT)
může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách : mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CACIB – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 ? CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů

r.CACIB – (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2 r.CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1- CAC z ostatních tříd.

Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř. Stanovuje se pořadí ve třídě nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný, velmi nadějný v třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách( může se tedy stát že je pořadí např. určeno následovně : V1, V2, VD 3, VD 4 )

Žádný z titulů není nárokový!

Tituly a čekatelství na jednotlivých typech výstav

Oblastní výstava: vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Oblastní vítěz
Krajská výstava: vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Krajský vítěz
Klubová výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Klubový vítěz, BOB
Speciální výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB
Národní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Národní vítěz (neurčují-li propozice jinak), BOB
Mezinárodní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, CACIB,r.CACIB, BOB

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů
C.I.B. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.
C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion
C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVEL) Mezinárodní šampion práce