V tomto článku uvedeme na pravou míru některé “informační nesrovnalosti” chovatelů, které jsou nejčastěji používány při prodeji štěněte. Ať již záměrně, nebo z nedostatku erudovanosti, velmi často chovatelé uvádí zájemce o štěně v omyl tím, že mu podávají neúplné, zkreslené, či nepravdivé informace. Vy jako zájemce nebo kupující máte nárok na úplné a pravdivé informace o štěněti a je tedy jen na vás s čím jste ochotni se spokojit.


Rodiče štěňat jsou zcela zdrávi, nevykazují žádné projevy onemocnění.

To je subjektivní pocit chovatele, může to tak být, ale nemusí (to, že pes např. nekulhá ještě neznamená, že je zdráv!). Proto trvejte na potvrzení od veterináře, že tomu tak skutečně je! U MSP chtějte vidět oficiální vyhodnocení DKK (oficiální! ne orientační rtg- ten zpravidla bývá zkreslený) u obou rodičů. Dysplazie je závažné dědičné onemocnění, které ve svých závažnějších formách může způsobit zmrzačení, ochrnutí nebo bolestivou artritidu kloubu. Je způsobeno kombinací genetických a vnějších faktorů. Nenechte se proto uchlácholit sladkými řečmi nebo množstvím výstavních titulů, zdraví je vždy důležitější než povaha nebo krásný exterier. Pokud není zdraví, vše ostatní nemá význam. Poctivý chovatel nemá problém se zveřejněním zdravotního stavu chovného páru, pokud jsou rodiče zdrávi, nemá se za co stydět a důvod něco zamlčovat, tudíž má vše dostupné veřejně (v inzerci, info na webu aj.) Pokud tyto informace chybí (byť u jednoho z rodičů štěněte), je něco špatně.

Rodiče i prarodiče štěněte jsou plnochrupí.

Důvěřuj, ale prověřuj. Chovatel skutečně může mít chovný pár se všemi zuby, ale je tomu tak i prarodičů a generací před? Informace o chrupu lze dohledat v bonitačních kartách chovných jedinců. Neplnochrupost je dědičná vada a pes, který trpí absencí zubu/-ů nesplňuje standard plemene a nebude vpuštěň do chovu. Bohužel se v předchozích letech stalo, že se takoví psi mezi chovné zařadili a tuto vadu přenáší na své potomky.

Varlátka pejskovi ještě sestoupí.

Pokud si pejska odebíráte ve věku 7 týdnů a výše, musí mít obě varlátka sestouplá v šourku, tudíž jsou i dobře hmatatelná. Informace od chovatele, že ještě sestoupí, je nepravdivá nebo přinejmenším velmi málo pravděpodobná. Varlátka musí být na svém místě nejpozději do 14 dnů věku štěněte. Pejskovi, kterému chybí jedno nebo obě varlata se říká kryptorchid. Kryptorchismus je dědičná vada (dle standardu vylučující) a takový pes nebude nikdy uchovněn.

 Paspárky- vlčí drápy nevadí.

Paspárek (lidově zvaný vlčí dráp), je pátý prst na zadních končetinách psa, vyrůstá o něco výše a nemá kontakt se zemí. Standard plemene hovoří jasně- moskevský strážní pes je nesmí mít. Pokud se štěně s paspárky narodí, měl by je chovatel nechat odstranit. Má-li štěně při odběru vlčí drápky, je to špatně a trvejte na odstranění (zaneste to do smlouvy). Pes s paspárky nemůže na výstavy ani ho nelze pustit do chovu. Je to hrubé pochybení chovatele, který se nepostaral v raném štěněčím věku o odstranění veterinářem. V dospělosti může být paspárek různě vyvinutý, v některých případech nemá kostní spojení se zbytkem končetiny, „visí na kůži“, jindy se může jednat o plně vyvinutý pátý prst, vyskytují se také dvojité paspárky. U dospělého jedince je pak o dost těžší paspárky nechat odstranit (těž finančně nákladné). Paspárek také zároveň představuje jisté zdravotní riziko, hrozí totiž zatrhnutí s následným krvácením. Proto se u plemen, u kterých není standardem požadován, ihned po narození štěněte odstraňují.

Estetické vady, nestandardní štěně.

Pokud štěně při předání zjevně vykazuje nějaký nedostatek, trvejte vždy na zapsání do kupní smlouvy. Např. povislá víčka se mohou upravit růstem hlavy, ale také nemusí. Určitě si předem pečlivě prostudujte standard plemene, ať víte, jak má štěňátko správně vypadat. V případě pochybností se ptejte, nebo si informace ověřte.

Věk vhodný k odběru štěněte.

Minimální věk pro odběr štěňat od feny upravuje v ČR vyhláška č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu. Podle této vyhlášky je minimální věk pro odběr štěňat od feny 50 dnů. Slušný chovatel, kterému záleží na zdraví a psych. pohodě svých odchovů, vám štěně dříve než v osmi týdnech nevydá.

Smlouva být nemusí.

Mnozí chovatelé vám místo klasické kupní smlouvy předloží jen jakýsi protokol o předání štěněte, kde není uvedená prodejní cena, protože se chtějí vyhnout placení daní. Vždy proto trvejte na řádné kupní smlouvě, kde budou uvedeny všechny náležistosti. To co je vám slíbeno ústně nemusí být vždy splněno. Co je psáno, to je dáno.

Na závěr ještě dodám, že pokud se chovatel nechová správně, je možné si stěžovat v organizaci nebo klubu, které chovatele zastřešují. Nicméně je lepší takovým věcem předcházet tím, že si dáte pozor, kde si štěně pořídíte. Spory s chovateli často bývají zdlouhavé a bez výrazného efektu.

Autor: Čiperová Kateřina, www.rukypes.cz