Co to je a jak kryptorchismus vzniká?

Kryptorchismus je vrozená genetická vada, která se dědí od obou rodičů. V důsledku poruchy genů je narušen sestup varlete do šourku a to zůstane zadržené buď v tříselném kanále, nebo přímo v dutině břišní, kde jejich vývoj začíná.

Pojmem kryptorchismus se rozumí vývojová vada, při níž jedno nebo obě varlata plně nesestoupla do šourku. U štěňat by se tak mělo stát do 14 dnů po narození, ale s jistotou můžeme diagnózu určit až ve 2 měsících věku. Pokud Vám chovatel při prodeji štěněte tvrdí, že mu varlata ještě sestoupí, tak nemluví pravdu!

Rozlišujeme několik typů kryptorchidů. Podle postižení rozlišujeme jednostranného a oboustranného kryptorchida. Podle uložení nesestoupeného varlete rozdělujeme kryptorchidy na ingvinální, kdy je varle hmatné v třísle a abdominální, u kterých je varle zadržené v dutině břišní.

Diagnostika

Stanovit diagnózu je jednoduché. Stačí prohmatat šourek, a pokud nenahmatáme obě varlata, můžeme takového samce označit jako kryptorchida. Ale i zde jsou vzácné výjimky, kdy např.pes má pouze jedno varle a přesto nemusí být kryptorchid. Proto v diagnostice pokračujeme dále. Prvním krokem je palpace třísel, kdy můžeme „ztracené“ varle nahmatat v tříselném kanále. Pokud zde není, pokračujeme sonografickým vyšetřením, které nám umožní varle najít v dutině břišní. Palpačně je takové varle těžké najít, protože je menší než varle uložené v šourku a v dutině břišní se snadno schová.

Chov

Jak bylo řečeno na začátku, kryptorchismus je vada dědičná. A proto by měl zodpovědný chovatel postiženého jedince vyřadit z chovu. Toto postižení se dědí i od matek, ale u nich se toto postižení nepozná. Pokud chovatel zjistí, že má ve vrhu kryptorchidní štěňata, měl by informovat budoucí majitele.

Léčba

V první řadě bychom si měli uvědomit, že jde o genetickou a tedy i dědičnou vadu, kterou by pejsek předával svým potomkům. Pokud je Váš pes kryptorchid, má obě alely této vady. To znamená, že i s fenou, která nenese žádné predispozice k této vadě, by potomci měli po jedné alele, a tedy byli nositelé. Jednodušeji řečeno v dalších generacích by byla veliká pravděpodobnost výskytu kryptorchismu. Což je nežádoucí. Jedinci s touto vadou by měly být nekompromisně vyřazování z chovu. Nutno podotknout, že se to vztahuje i na jedince, kteří úspěšně podstoupili hormonální léčbu, jelikož geneticky jsou stále kryptorchidi. Nutnost vyřazení jedinců s touto vadou z chovu upravují i samotné standardy plemen, které nesou tuto poznámku: „Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.“
Při léčbě zřejmě jako první zkusíte nebo alespoň budete uvažovat o opakované injekční aplikaci hormonů, ale úspěšnost léčby je velmi nízká. Tato léčba by se měla provádět nejpozději do čtyř měsíců věku a pouze v případě, že je varle v tříselném kanálku pohyblivé. Společně s hormony se provádí speciální masáže tříselné oblasti, které by mimo jiné měl provádět už chovatel, pokud se mu ve vrhu objevila štěňata s touto vadou.

Co dál?

Pouze to, že jejich čtyřnohý kamarád bude muset podstoupit kastraci. A to hned ze 2 důvodů:

1) Jako prevence rozmnožování

2) Jako prevence závažných zdravotních komplikací

1) Pokud je pes oboustranný kryptorchid, je neplodný, protože zárodečný epitel varlat potřebuje pro tvorbu spermií teplotu nižší než je teplota těla. Přesto je zachována produkce testosteronu a u takového jedince je sexuální libido stejné jako u normálních samců. Jednostranný kryptorchid má sice nižší počet spermií, ale i tak je jeho plodnost zachována, proto by měl být vykastrován úplně, aby tuto vadu nepřenášel dál na své potomky. Z estetických důbvodů lze nahradit excidované varle v šourku silikonovým inplantátem. Toto však musí být bezpodmínečně zaznamenáno v průkazu původu.

2) Mezi závažné zdravotní komplikace patří především torze (přetočení) varlete a nádorové bujení. K torzi varlete dochází především u abdominálních kryptorchidů, kdy je varle uloženo zcela volně v dutině břišní. Při torzi dojde k přetočení semenného provazce, který k varleti přivádí cévy. Tyto cévy se skřípnou a dojde k narušení odvodu krve z varlete, varle se zvětší, zvíře vykazuje silné bolesti břicha a dochází k narušení krevního oběhu. Torze varlete je akutní stav, který vyžaduje chirurgické řešení.

Nádorové bujení varlat je u kryptorchidů 13x častější než u zdravých jedinců. Samozřejmě častěji je postiženo to varle, které je mimo šourek. Na vině je teplota těla, která narušuje správnou funkci varlat.

Pokud je u vašeho domácího mazlíčka diagnostikován kryptorchismus, zvažte možnost včasné preventivní kastrace. U psa je dobré kastraci provést až po dokončení růstu a dosažení pohlavní dospělosti, což je nejčastěji po dosažení 1 roku, u psů velkých plemen o něco později. Vyhnete se tak pozdějším komplikacím, které zvíře vážně ohrožují na životě.

 

Torze varlete. Při torzi se zaškrtí odvod krve. Krev se začne hromadit a prostupovat do okolních tkání. Tento stav je pro psa velmi bolestivý a nebezpečný.
Torze varlete. Při torzi se zaškrtí odvod krve. Krev se začne hromadit a prostupovat do okolních tkání. Tento stav je pro psa velmi bolestivý a nebezpečný.
Rozdíl mezi vnitřním a normálním varletem je markantní. Z fotografií pořízených při operaci je přetočení varlete dobře patrné.
Rozdíl mezi vnitřním a normálním varletem je markantní. Z fotografie pořízené při operaci je přetočení varlete dobře patrné.

 

Zdroj: internet