Standard plemene

MOSKEVSKÝ STRÁŽNÍ PES
(Moscow Watch Dog)
(Moskovskaya Storozhevaya)

PŘEKLAD FCI: O. Shebarova, edited by E. Yerusalimsky. Revised by Jennifer Mulholland and Renée Sporre-Willes.

PŘEKLAD CZ: Natálie Bezvodová, Klub ruských a asijských ovčáckých psů

PŮVOD: Rusko

VYUŽITÍ: Způsob využití plemene je vyjádřen v samotném jeho názvu – strážní pes a společník. Snadno se přizpůsobí životu jak v bytě, tak v domě či na pozemku, přizpůsobivý vůči klimatickým podmínkám a nenáročný na údržbu. Je to poslušný, vyrovnaný pes s dědičným ochranářským instinktem.

FCI KLASIFIKACE:
Skupina 2. Pinčové a knírači – molosoidní plemena
– Švýcarští pastevečtí a honáčtí psi

Section 2.2 Horský typ. Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Moskevský strážní pes byl vyšlechtěn v roce 1950. Tvůrcem plemene byla vojenská kynologická škola, konkrétně její chovatelská stanice “Rudá hvězda”. Plemeno vzniklo křížením kavkazského pasteveckého psa, svatobernardského psa a ruského skvrnitého psa. Prvním představitelem plemene moskevský strážní pes byl Orslan.
První popis plemene moskevský strážní pes se datuje do roku 1958. První standard byl publikován v roce 1985, kdy bylo plemeno uznáno národně. 17. dubna 1992 byl uvedený standard schválen Ruskou federací pro pracovní psy. Platný standard byl v roce 1997 schválen Ruskou kynologickou federací a uznám oddělením pro chov zvířat Ruského ministerstva zemědělství.
CELKOVÝ VZHLED: Moskevský strážní pes je mohutný pes nadprůměrné výšky, harmonický, robusního typu a pevné konstituce s mírně prodlouženým tělesným rámcem. Je to dobře osvalený pes, pohyblivý a velice aktivní. Pohlavní výraz je jasně definován, psi jsou viditelně mohutnější než feny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla je v poměru vůči kohoutkové výšce u psů 104% – 105%, u fen 106% – 108%. Hloubka hrudníku činí 50% – 52% kohoutkové výšky jedince. Délka nosní partie tvoří 34% – 37% délky hlavy.

POVAHA/ TEMPERAMENT: Poslušný, sebevědomý, vyrovnaný, inteligentní s výrazným ochranářským a hlídacím instinktem, nezávislý a přátelský, oddaný majiteli a rodině, nikdy nevykazuje bezdůvodnou agresivitu. Snadno se cvičí, může být také doprovodným, ochranným a strážním psem.

HLAVA: Masivní, velká, výrazná, ale v harmonii k celkovému vzhledu psa.

MOZKOVNA:
Lebka: Široká a hluboká s širokým, mírně vystouplým čelem, čelní rýha je slabě patrná, nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuté. Vzhledem k dobře vyvinutému osvalení je týlní hrbol pouze slabě patrný.
Stop: Krátký, dobře patrný, poměrně hluboký.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: Velká, široká, černá.
Tlama: Kratší než lebka, velká, široká, hluboká, pod očima dobře vyplněná. Délka tlamy činí přibližně 34% – 37% délky hlavy. Hřbet tlamy je v paralelní linii s čelem.
Pysky: Silné, masité, černé, pevné a při zavřené tlamě zcela zakrývající spodní čelist. Nepřevislé pysky.
Čelisti/Zuby: Čelisti jsou silné a široké. Zuby jsou velké, bílé, těsně k sobě přiléhající, řezáky postavené v jedné linii, plnochrupost – 42 zubů. Nůžkový skus. Zlomené řezáky a špičáky, pokud nebrání v určení skusu psa, nemají vliv na kvalitu jedince.
Líce: Dobře vyvinuté.
Oči: Středně velké, tmavé, kulaté, hluboce a široce posazené. Výraz je klidný a sebejistý. Oční víčka jsou černá, pevná a poměrně suchá.
Uši: Středně velké, zavěšené na chrupavkách, trojúhelníkové, lehce zaoblené, s třásněmi, přední okraj ucha těsně přiléhá k lícím psa. Nasazené nad oční linií.

KRK: Středně dlouhý, oválný v průřezu, jeho délka je přibližně rovna délce hlavy, dobře osvalený, středně vysoko nasazený, šíje zřetelně vyjádřena, je tolerován mírný lalok.

TĚLO:
Horní linie: Rovná, pevná.
Kohoutek: Dobře vyvinutý a patrný nad hřbetní linií, zejména u psů-samců, široký, dlouhý, dobře osvalený. Kohoutek ve výš než záď.
Hřbet: Silný, rovný, široký a svalnatý. Čistá délka hřbetu je rovna přibližně ½ délky hřbetu naměřené od kohoutku ke kořeni ocasu.
Bedra: Krátká, široká, dobře osvalená, mírně klenutá.
Záď: Široká, svalnatá, středně dlouhá, mírně spáditá.
Hrudník: Hluboký, dlouhý a široký, zřetelně vyvinutý, hrudník rozšiřuje hřbet. Předhrudí poněkud vystupuje před lopatku. Spodní část hrudníku dosahuje úrovně lokte nebo je mírně níž.
Spodní linie a břicho: Břicho je mírně vtažené.

OCAS: Široký, silný, dosahující až k hleznům. Nasazený na takové úrovni, aby splynul se spáditou zádí. V klidu visící, u konce nesený v mírném oblouku, ve střehu nesený srpovitě nad hřbetem. Po celé délce rovnoměrně osrstěný.

KONČETINY

HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Silné kosti. Hrudní končetiny jsou při pohledu zepředu rovné a rovnoběžně postavené.
Lopatka: Dlouhá, dobře uložená a osvalená. Úhel mezi lopatkou a ramenní kostí je přibližně 90°- 100°.
Nadloktí: Šikmé, středně dlouhé, masivní.

Loket: Nikdy vtočený dovnitř ani vytočený ven. Výška od země k lokti tvoří 50% – 52% kohoutkové výšky jedince.
Předloktí: Rovné, dostatečně dlouhé a masivní.
Záprstí (Nadprstí): Krátké, široké, silné, mírně sešikmené.
Tlapy: Velké, kulaté, s klenutými prsty, polštářky jsou tlusté a masité, drápy mohou být jakékoliv barvy.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Silné kosti. Při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné, od sebe trochu šíře postavené než hrudní končetiny.
Stehna: Středně dlouhá, mírně šikmá.
Kolena: Dobře zaúhlená.
Lýtka: Téměř stejné délky jako stehna.
Hlezna: Při bočním pohledu dobře úhlená.
Nárt (Zadní nadprstí): Krátký a silný, téměř svisle postavený. Bez paspárků.
Tlapy pánevních končetin: Velké, kulaté, s klenutými prsty, polštářky jsou tlusté a masité, drápy mohou být jakékoliv barvy.

POHYB: Volný a vyvážený pomalý pohyb.
Typickými chody jsou klus s dlouhým krokem a těžký cval. V klusu se končetiny pohybují rovnoběžně s osou těla, při zvýšeném ruchu klusu se končetiny více přibližují s tendencí vytvářet jednu stopu. Všechny klouby volně pohyblivé. Při pohybu jsou kohoutek a záď přibližně na stejné úrovni.

KŮŽE: Silná, bez velkého množství volné kůže, je tolerován lalok.

OSRSTĚNÍ:
Srst: Bohatá, dlouhá, hustá, s dobře vyvinutou podsadou a rovnými pesíky. Kratší osrstění na hlavě a na přední části končetin. Srst tvoří hřívu kolem krku, praporce na zadní straně končetin a ocas je rovnoměrně pokryt srstí. Osrstění je více vyvinuto u psů–samců. Je tolerována lehce zvlněná srst na hřbetu, zádi a na předloktí.

Barva: Strakatá, skvrnitá. Bílá s červenou, červeno-černá, červené nebo načernalé skvrny.

Bez ohledu na barvu skvrn by měl být přítomen červený odstín. Bílé zbarvení je nezbytné na hrudníku, předloktí až k loktům, zadním nadprstí až k hleznům a na špičce ocasu. Stejně jako skvrny výše uvedených barev jsou žádoucí černé znaky kolem očí (monokly) a načernalé zbarvení třásní lemujících uši. Nejžádanější je tmavé zbarvení hlavy s tmavou maskou, černé znaky kolem očí (monokly) a načernalé zbarvení třásní lemujících uši – vše v kontrastu se světlejším tělem s rudými skvrnami, které jsou výrazně ohraničeny od bílé barvy.

VÝŠKA A VÁHA:
Výška v kohoutku: Psi 77 – 78 cm, ne méně než 68 cm.
Feny 72 – 73 cm, ne méně než 66 cm.
Horní hranice výšky není limitována.
Váha: Psi od 55 kg.
Feny od 45 kg.

VADY: Každá odchylka od výše uvedených hodnot musí být hodnocena jako vada, stupeň jejího ohodnocení musí předně vycházet ze stupně této vady a jejího vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu jedince.

VÁŽNÉ VADY:
Všechny odchylky od konstituce nebo anatomické vady.
Lehký, čtvercový rámec.
Ochablost.
Nadměrná vzrušivost.
Úzká hlava, kulatá lebka, hladký nebo příkrý stop.
Převislé pysky, nadprodukce slin v koutcích tlamy (slinění).
Hluboká čelní rýha, hluboké vrásky na čele, příliš masité tváře.
Nedostatečná pigmentace pysků, neúplná pigmentace nosní houby.
Překlopené, napůl stojící uši, růžové uši.
Příliš světlé oči, výrazné, šikmo posazené, volná víčka, viditelné třetí víčko, ponurý výraz.
Krk příliš dlouhý, vysoko nasazený, nadměrný lalok.
Záď výrazně převyšující kohoutek.
Zalomený, zatočený a kupírovaný ocas.
Strmá ramena, omezení pohyblivosti v rameni.
Krátké lopatky nebo nadloktí.
Příliš úzké postavení předních nebo zadních končetin.
Kravský postoj. Příliš dlouhá lýtka. Také příliš otevřený postoj, příliš slabé šlachy.
Kudrnatá srst, příliš krátká srst, absence závěsů.
Jiné než uvedené zbarvení. Bílé skvrny na uších, asymetrické monokly, nedostatečné monokly, nebo monokl pouze na jednom oku, monokly bez černé barvy, ne plné monokly.
Výška u psů méně než 68 cm, u fen méně než 66 cm.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:
Agresivita nebo přílišná plachost.
Musí být diskvalifikováni jedinci, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality.
Předkus nebo podkus, zkřížený skus.
Chybějící jeden nebo více zubů, nepravidelně postavené řezáky.
Hnědá oční víčka a nosní houba.
Modré nebo zelené oči, skvrny na rohovce.
Paspárky.
Asymetrický pohyb a tempo.
Odchylka od typického pohlavního výrazu – pes samičího typu a naopak fena samčího typu.

POZN.: Psi – samci musí vykazovat normálně vyvinutá varlata zřetelně zcela uložená v šourku.

 

borisk sk

moskevskystraznipes
246
 Photos
557
 Followers
338
 Following
Ruská chovatelská stanice Iz Don-Grada nabízí k prodeji 3 fenky moskevského strážního psa s rodokmenem RKF/FCI. Po krásných a výstavně velmi úspěšných rodičích. Silná kostra, výborná povaha. Velmi seriozní chovatelka. Štěně může být u Vás již koncem měsíce ledna, doprava do ČR zajištěna. Cena za štěně 800 EUR + 350 EUR doprava z Ruska. Se vším poradím a pomohu (ne kvůli výdělku, ale pro nutnost importu nové krve do ČR). Pouze solidním zájemcům, kteří se věnují chovu s PP a výstavám. info@ruskypes.cz
#ruskypescz #czechdog #mylove #russianbreed #stenenaprodej #fenky #moscowwatchdog #moskovskystraznypes #moskevskystraznipes #moskevak #moskovak #izdongradakennel #puppies #puppyforsale #velkypes #straznipesBrix Dal mondo reale , 6 měsíců :) #ruskypescz #czechdog #breeder #stene #strazce #straznipes #pulroku #moskevskystraznipes #moscowwatchdog #moskiewskistrozujacy #moskevak #hafan #peszruskaApollon Varjag z Bukové
#ruskypescz #moskauerwachhund #plemennik #velkypes #snow #inforest #russiandog #moscowwatchdog #moskevskystraznipes #strazcelesa #pesvlese #apollonvarjag #snih #studdogAdrasteia Šumavský medvěd
#ruskypescz #snih #zima #peszruska #ruskeplemeno #fenka #veselypes #moskevskystraznipes #moskovskystraznypes #russiangirlsgram #instadog #moskevak #moskevacka #fciWe love moscow watchdogs :)
#ruskypescz #velkalaska #straznipes #russianbreed #zurivy #psilaska #fromrussia #bigdog #pejskove #moskevskystraznipes #moskauerwachhund #moscowwatchdog #ilovedogs #hafik #chlupac #laskachlupataAltaj Dal Mondo Reale 
narozen: 28. 6. 2016
M: Ajša Beskydský dvůr
O: Apollon Varjag z Bukové 
HD: B/A
#ruskypescz #samec #pejsek #panpes #russiandog #rodinnypes #rodokmen #straznipes #hlidac #moscowwatchdog #moskevskystraznipes #msp #moskovskystraznypes #dogsofslovakia #krasnypesAtrej Roso Ramiro
#ruskypescz #clenrodiny #moscowwatchdog #moskevak #bigdog #ilovedogs #velikypes #strazce #moskevskystraznipes #napoli #domacimazlicekStále se hledá!!! Odměna 5 000,- Kč.
http://www.psidetektiv.cz/zvire/claire-kler-chomutov-2018-12-15
#ruskypescz #ztratilase #hledampsa #ztracenypes #obriplemeno #velkypes #fenka #chomutov #psidetektiv #smutek #prosimvratse #moskevskystraznipes #moskauerwachhund #moskevak #milujemepejsky #kdejsi #odmena #penizeMoskevský strážní pes, fena jménem Claire (čti Klér).
Obec Místo - okres Chomutov. Ztracena dne 15.12. 2018 ráno. Cizím se ji pravděpodobně chytit  nepodaří, bát se není potřeba, zbytečně neutočí. Volejte 725 520 546, 725 520 572.
#ruskypescz #missing #hledase #ztracenypes #ztratilase #chomutov #chomutovsko #moskevskystraznypes #moskevskystraznipes #patrani #patrame #pomozteprosim #moscowwatchdog #czechdog #chomutovaci
Twitter
moscowwatchdog on Twitter
Latest Tweet: Moscow watchdog puppies 😍😍😍 https://t.co/ax6KiRjdNP https://t.co/ooldslAGTI
13 people follow moscowwatchdog
Twitter Pic Pozorpes Twitter Pic diarmuid Twitter Pic kacenkac Twitter Pic haf_mnau Twitter Pic alejiste Twitter Pic SOSRUSKY Twitter Pic DogWalke Twitter Pic doggydia
Moscow watchdog
2 posts

Recent Posts: